longaviaest.nl

 

Terug naar hoofdpagina                                                                        Volgende pagina 3

Verteidigungberich Den Helder Fort Dirks Admiraal


 F.A Garage


 F.A Unterstand


F.A Wohn Unterstand Nr.1


F.A Wohn Unterstand Nr.1 


Ned Bunker


S.T FL243 L401 Nr.1


S.T FL243 L401 Nr.2 


 S.T FL243 L401 Nr.3


S.T FL243 L401 Nr.4 


 S.T FL244


S.T FL245


 S.T FL246 Nr.1


 S.T FL246 Nr.2


 S.T M151 Deckungslocher


KSS


 Tobruks


 Ned Werk


  KSS  F.A Unterstand


 KSS


 

  F.A Bunker


 F.A Keuken


 F.A Waterbergplaats Nr.1


 F.A Waterbergplaats Nr.2


 S.T M151 Nr.1


S.T M151 Nr.2


 S.T M151 Nr.3


 S.T M151 Nr.4


 S.T FL250


 VF Munitiebergplaats


 OverigTerug naar hoofdpagina                                                                        Volgende pagina 3