longaviaest.nl

 

Terug naar hoofdpagina                                                                        Volgende pagina 2

Stützpunktgruppe Castricum

 

 

 

 F.A Wohn Unterstand


Küver 450a


VF.7A 

 


 F.A Commandobunker


 F.A Leitstand


 F.A Officiersbunker


F.A Wohn Unterstand Nr.1


 F.A Wohn Unterstand Nr.2


F.A Wohn Unterstand Nr.3


F.A Wohn Unterstand Nr.4 

 


Luftschutzbunker Nr.1


Luftschutzbunker Nr.2


 

 


 F.A Munitiebergplaats


F.A Munitiebergplaats met gang Nr.1


 F.A Munitiebergplaats met gang Nr.2


F.A Wohn Unterstand met gang


 F.A. Wasgelegenheid


Gang


 Overig 

 

 

 F.A Bergplaats

 

F.A Wohn Unterstand Nr.1


 F.A Wohn Unterstand Nr.2


F.A Wohn Unterstand Nr.3


 F.A Wohn Unterstand Nr.4


 HöckerhindernisseTobruk


W.C


 Terug naar hoofdpagina                                                                       Volgende pagina 2