______________________

Kazematten op de Afsluitdijk

Nabij Kornwerderzand bevinden zich de Lorentzsluizen, Deze sluizen beheersen het waterpeil van het IJsselmeer. Dit werd van militaire betekenis geacht in verband met inundaties. Daarom is tussen 1932 en 1934 een complex van kazematten aangelegd met als doel de zojuist aangelegde dijk en sluizen te beschermen tegen aanvallen uit het oosten.
In mei 1940 naderden vanuit het oosten de Duitse opmars richting Nederland. Een van de doelen was de Afsluitdijk in te nemen.
De Nederlandse troepen uit Groningen en Drenthe trokken zich massaal terug uit de Wonsstelling.
De Wonsstelling was een zeven kilometer lange verdedigingslinie die bestond uit eenvoudige veldversterkingen van hout en aarde.

De kazematten bij Kornwerderzand lagen nu in de frontlinie.
Niettemin wisten de Nederlandse militairen in de kazematten de aanval uiteindelijk tegen te houden. Hoewel er slechts enkele Duitse slachtoffers vielen, is de stelling bij Kornwerderzand de enige Nederlandse plek waar de Duitse aanval in de meidagen van 1940 succesvol is tegengehouden. De stemming in de bunkers was euforisch, maar vlak na de overwinning vond het bombardement op Rotterdam plaats, waardoor het Nederlandse leger alsnog tot capitulatie werd gedwongen.