______________________

Koude Oorlog pagina

De IJssellinie

is het bekendst als verdedigingswerk tijdens de Koude Oorlog. Maar voor de Tweede Wereldoorlog leek de IJssellinie aanvankelijk meer betekenis te krijgen als verdedigingswerk.Daarom werden al in 1938 een linie van 350 kazematten aangelegd langs de IJssel.Maar deze waren niet opgewassen tegen de Duitse oorlogsmachine.Tussen 1951 en 1954 toen de koude oorlog kwam.Werd de IJssellinie weer in gebruik genomen en een groot militaire verdedigingslinie  langs de IJssel gebouwd om Nederland door middel van inundatie (het onder water zetten van land) te beschermen tegen een landinvasie. Nederland vreesde na de Tweede Wereldoorlog een Russische landaanval omdat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hun strijdmachten fors ingekrompen hadden en de VS zich afwachtend opstelden tegenover Russische agressie. De Amerikanen gingen over op de zogenaamde Peripheral Defense, waarbij zij hun troepenmacht bij een Russische aanval zouden terugtrekken tot aan de Rijn.In het begin van de jaren zestig verloor de IJssellinie zijn functie in de verdedigingsstrategie van de NAVO, toen na de vorming van de Bundeswehr de eerste verdedigingslijn naar het oosten werd verlegd. In 1964 werd besloten tot het opheffen van de linie en het ontmantelen van de diverse werken
Bedding


Commando bunker


 Hospitaal


Inlaatwerk


 LAACC


Luchtdoelterp


Tank Kazematten  B-Kazemat


S3-Kazemat


 

  B-Kazemat


 Fort Westervoort


 S3-Kazematten


 Tank Kazematten

 Inlaatwerk


Steenboerderij Munitiebergplaats


 Tank Kazematten 


                                   De B.B Bescherming Bevolking


Maar ook Verder op andere plekken in Nederland werden er Bunkers en Atoombunkers gebouwd.
In 1952 werd de BB opgericht (Bescherming Bevolking)
dit was om de burgers te beschermen tegen een dreiging als de oorlog uitbrak. Vanaf de jaren zeventig was er voortdurend sprake van bezuinigingen op de BB.
Op 7 december 1981 deelde de Minister van Binnenlandse zaken mee dat de BB geleidelijk en gefaseerd zou worden opgedoekt.
Formeel werd de BB op 11 juni 1986 opgeheven.

B.B bunker Den Haag

B.B bunker Krimpen a/d IJssel

 B.B bunker Rijswijk

B.B bunker Fort Nieuwersluis

B.B bunker Oostvoorne

B.B bunker Vught

B.B Bunker Clinendaal

NSN Station Den Helder Bunker Nr.1

 NSN Station Den Helder Bunker Nr.2

NSN Station Den Helder Bunker Nr.3

 


DDR Deutsche Demokratische Republik

De DDR bestond in Duitsland van 7 oktober 1949 tot 3 oktober 1990
De Sovjet-Unie die dit gebied in 1945 als bezettingszone kreeg, was de DDR strategisch belangrijk. De DDR was grondwettelijk bepaald dat de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands SED, de communistische partij, de eigenlijke machthebbende was en niet de staatsorganen, zoals de regering. Een volksopstand in 1953 werd door Sovjet troepen neergeslagen. Dit ontmoedigde nieuwe pogingen. Toch bestond er de gehele tijd tot 1989 een ondergrondse oppositie tegen de officiële regering.

 Berliner Mauer


Grensgebied der DDR