______________________

Grenzgebiet Der DDR


De Duits-Duitse grens was de 1378 km lange grens tussen de Duitse Democratische Republiek en de Bondsrepubliek Duitsland. Het was niet alleen de grens tussen de twee Duitslanden van 1949 tot 1990, maar ook de grens tussen enerzijds het Westen met de NAVO en de Europese Gemeenschap en anderzijds het Oostblok met het Warschaupact en de Comecon. De Duits-Duitse grens was daarmee een deel van het IJzeren Gordijn.
Een apart deel van de Duits-Duitse grens liep rond West-Berlijn (de beruchte 'Muur' liep dwars door Berlijn), dat als een enclave in de oostelijke bezettingszone lag.

De DDR bestond in Duitsland van 7 oktober 1949 tot 3 oktober 1990
De Sovjet-Unie die dit gebied in 1945 als bezettingszone kreeg, was de DDR strategisch belangrijk. De DDR was grondwettelijk bepaald dat de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands SED, de communistische partij, de eigenlijke machthebbende was en niet de staatsorganen, zoals de regering. Een volksopstand in 1953 werd door Sovjet troepen neergeslagen. Dit ontmoedigde nieuwe pogingen. Toch bestond er de gehele tijd tot 1989 een ondergrondse oppositie tegen de officiële regering.

Berliner Mauer 


 

Grensgebied der DDR Harzgebirge

 
Die Woelbung der Haende

Terug naar hoofdpagina