______________________

Moselstellung

 

Na de Duits-Franse Oorlog van 1870/71 ontstond het Duitse Keizerrijk; het annexeerde delen van Lotharingen en de Elzas en vormde het keizerlijke land Elzas-Lotharingen.
begon al snel met de bouw van de Barrière de fer, een keten van vestingringen rond verschillende steden in Oost-Frankrijk.Toen rond 1890 nieuwe explosieven werden ontdekt en gebruikt in explosieve granaten. Het Franse leger beschoot het Fort de la Malmaison als test en ontdekte dat vrijwel elk metselwerk beschadigd of vernietigd was. De forten werden gemoderniseerd,die als de belangrijkste werden beschouwd. Op sommige plaatsen werden platen van hard beton gegoten; in sommige gevallen werden barakken volledig van beton gebouwd en bleven de oude bakstenen ernaast staan. Uit de tests was ook gebleken dat de kruit- en munitiemagazijnen niet langer veilig waren. Nieuwe werden dieper onder de grond gebouwd een andere mogelijkheid was om de munitie die in de gebouwen werd verspreid op te slaan.
Het grote belang van de vestinglinie werd onder andere beschreven door veldmaarschalk Colmar Freiherr von der Goltz, inspecteur-generaal van het Genie- en Geniekorps en de Forten, in een memorandum over het ontwerp van de Duitse nationale defensie, van maart 1889 tot juli 1900.Binnen het Schlieffenplan vormde de Moezelpositie het steunpunt van het Duitse inzetplan tegen Frankrijk: het veel grotere contingent troepen zou de aanval ten noorden ervan uitvoeren, terwijl er slechts kleine, passieve troepen ten zuiden van het plan waren gestationeerd. In de loop van de aanval moeten vier belangrijke taken worden overgenomen:
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog oorlog stelde de Moezelpositie delen van het veldleger in staat om een veilige inzet te verzekeren en zorgde ook voor de ongestoorde aanvoer van troepen via de "kanonnenspoorlijn" naar Metz in de loop van de Eerste Wereldoorlog. De toen daadwerkelijk uitgevoerde sterke opmars van de Duitse legers bracht de Franse troepen in zo'n nood dat de Franse opperbevelhebber Joffre in de aanloop naar de Slag om de Marne (5 tot 12 september 1914) Hij overwoog alleen een flankaanval ten westen van Verdun door het Franse 3e Leger (generaal Maurice Sarrail). Voor een groter herstel tegen de Moezelpositie ontbraken de troepen. Nadat de legers aan het westelijk front alleen in loopgravenoorlog tegenover elkaar stonden, verloor de Moezelpositie zijn belang. Infanterie en voetartillerie werden grotendeels van daaruit naar het front overgebracht.
De Moezelpositie was niet betrokken bij vijandelijkheden; het viel na de wapenstilstand van 11 november 1918 vrijwel onbeschadigd in handen van de Fransen. Het keizerlijke land Elzas-Lotharingen werd teruggegeven aan Frankrijk.