______________________

Concentratiekampen

Door het gebruik van concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog kreeg het begrip zijn bekendheid. Dit gebeurde al direct na de machtsovername van de nazi's in 1933 in Duitsland. Het eerste Duitse concentratiekamp werd in 1933 ingericht bij Dachau. Hier werden vooral communisten en in mindere mate sociaaldemocraten gestopt, spoedig gevolgd door Joden. In plaats van de tot dan gebruikelijk grijs-witte pakken kregen de gevangenen de bekende gestreepte gevangeniskleding. Tevens waren de verschillende groepen gevangenen te onderscheiden aan verschillend gekleurde driehoeken die op de linkerborsthelft en op de rechterdij moesten worden genaaid: een rode driehoek voor politieke gevangenen, een groene voor beroepsmisdadigers, een blauwe voor emigranten, een paarse voor Jehova's getuigen, een roze voor homoseksuelen, een zwarte voor 'asocialen' en een gele voor Joden. In de driehoek werd met een letter de nationaliteit aangeduid: F voor Fransen, R voor Russen, N voor Noren en H voor Nederlanders. Onder de driehoek zat een wit lapje stof met daarop het gevangenennummer.  
Toen de oorlog in 1939 uitbrak, veranderde er nog niet zoveel, maar vanaf 1941 werden er plannen gemaakt voor de vernietiging van deze groepen mensen. Dit gebeurde  na de Duitse aanval op de Sovjet-Unie. Eerst werden deze mensen doodgeschoten door de Einsatzgruppen, zogenaamde moordtroepen. Vanaf 1942 werd er ook gebruikgemaakt van vernietigingskampen. Dit waren kampen waar mensen direct werden vermoord in plaats van werken. Het bekendste vernietigingskamp is Auschwitz, dat ook voor een deel werkkamp was. Auschwitz heeft voor de meeste mensen een zeer gruwelijke betekenis, waar meer dan een miljoen mensen op industriële door gaskamers vermoord werden.

Amersfoort


Auschwitz


Auschwitz Birkenau


Bergen Belsen


Breendonk


Dachau


IG Farben

 

Mittelbau-Dora

 

Münchmühle


Vught

 

Westerbork