______________________

Luchtwachttorens en Radarbunkers

Luchtwachttorens en radarstations werden instaat geacht het Nederlandse luchtruim te kunnen observeren in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw .door het Korps Luchtwachtdienst (KLD) werd gebruikt voor het afzoeken van het luchtruim naar Russische vliegtuigen in het kader van de Koude Oorlog. De toenmalige radarapparatuur was nog ongeschikt voor snelle, laagvliegende vliegtuigen. Het KLD werd opgezet om "door middel van uitkijk- en luisterposten vijandelijke vliegtuigen waar te nemen en aldus gegevens te verstrekken, welke nodig zijn om vijandelijke luchtaanvallen te kunnen bestrijden en de eigen troepen en de burgerbevolking tijdig te kunnen waarschuwen voor naderend luchtgevaar". De dienst was erop gericht om vliegtuigen tot 1500 meter hoogte te kunnen waarnemen. Om deze waarnemingen te kunnen doen werd een netwerk van luchtwachttorens opgebouwd.


NSN Station Den Helder bunker Nr.1

 

 
















NSN Station Den Helder bunker Nr.2












NSN Station Den Helder bunker Nr.3









NSN Station Uitwierde


















Luchtwachttoren 5C1












Luchtwachttoren 8H3

 





Luchtwachttoren 8I3






 Luchtwachttoren 8J3





Terug naar hoofdpagina