______________________

Terug

Bateria PrzeciwlotniczaBedding voor veldgeschut
met manschappenverblijf en bergplaats
Loopgraven

Manschappenverblijf


Uitkijkpunt


Toren voor zoeklicht


Overig

Bunker resten schietkoepel

Bunker resten

Munitiebergplaats


Terug