______________________

Terug

Bateria Przeciwlotnicza



Bedding voor veldgeschut
met manschappenverblijf en bergplaats












Loopgraven









Manschappenverblijf






Uitkijkpunt






Toren voor zoeklicht






Overig

Bunker resten schietkoepel

Bunker resten

Munitiebergplaats


Terug